Zasady rekrutacji

1

Etap pierwszy

rekrutacja1_1

1.

Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście
rekrutacja1_2

2.

Wniesienie opłaty wpisowej
rekrutacja1_3

3.

Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
rekrutacja1_4

4.

Diagnoza gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I )
rekrutacja1_5

5.

Przedstawienie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub wyników klasyfikacji śródrocznej oraz dodatkowych osiągnięć ucznia (zgłoszenie do klas II-VIII). Test wiedzy i umiejętności (edukacja matematyczna, polonistyczna, język angielski).
2

Etap drugi

3

Etap trzeci

rekrutacja3_1

1.

Przedstawienie wyniku testu gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I) lub wyników testów wiedzy ogólnej i umiejętności (zgłoszenie do klasy II-VIII)
rekrutacja3_2

2.

Przedstawienie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub wyników klasyfikacji śródrocznej oraz dodatkowych osiągnięć ucznia (zgłoszenie do klas II-VIII)
rekrutacja3_4

3.

Zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej w sekretariacie szkoły
rekrutacja1_2

4.

Wniesienie opłaty czesnego
REKRUTACJA