Zasady rekrutacji

1

Etap pierwszy

rekrutacja1_1

1.

Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście
rekrutacja1_2

2.

Wniesienie opłaty wpisowej
rekrutacja1_3

3.

Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
rekrutacja1_4

4.

Spotkanie z psychologiem szkolnym
rekrutacja1_5

5.

Test wiedzy i umiejętności (edukacja matematyczna, polonistyczna, język angielski)
2

Etap drugi

3

Etap trzeci

rekrutacja3_1

1.

Przedstawienie wyniku testu gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I)
rekrutacja3_2

2.

Przedstawienie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub wyników klasyfikacji śródrocznej oraz dodatkowych osiągnięć ucznia (zgłoszenie do klas II-VIII)
rekrutacja1_2

3.

Wniesienie opłaty czesnego
rekrutacja3_4

4.

Spotkanie z Wiceprezesem Towarzystwa Edukacyjnego Vizja: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej

30 kwietnia Ogłoszenie listy przyjętych uczniów

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


Do 30 maja możliwy nabór uzupełniający wyłącznie po zwolnieniu miejsca przez innego kandydata.

REKRUTACJA