TE Vizja przystępuje do VII edycji programu Wars i Sawa

Program Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa ma na celu zwrócenie uwagi na uczniów szczególnie uzdolnionych i zapewnienie jak największej grupie takich osób sprzyjających warunków do rozwoju ich talentów oraz zainteresowań.

REKRUTACJA