Towarzystwo Edukacyjne VIZJA posiada tytuł SZKOŁY WSPÓŁPRACY

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej od marca 2013 do czerwca 2015 roku.

Zasadniczym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, a także przedstawicielami środowisk społeczności lokalnych działających w przedszkolach i szkołach Polsce.
REKRUTACJA