Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

Zapraszamy na SPECJALNY DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 11 lutego (sobota) o godzinie 11:00 w naszej szkole przy ul. Patriotów 148. W czasie trwania dnia otwartego zapewniamy opiekę dla dzieci.

Przedstawimy naszą koncepcję edukacyjną zaczynającą się od przedszkola a

kończącą na studiach wyższych

  • Omówimy ofertę edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły i przedszkola
  • Wyjaśnimy, dlaczego kładziemy duży nacisk na nauczanie języków obcych
  • Zaprezentujemy możliwości uczestnictwa w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
  • proponowanych w naszej szkole
  • Zaprezentujemy zaplecze dydaktyczne szkoły: sale lekcyjne, bibliotekę, świetlicę,
  • pomoce dydaktyczne i multimedialne, plac zabaw i teren szkoły
  • Omówimy zasady rekrutacji
  • Zapewnimy opiekę i ciekawe zajęcia dla Państwa dzieci w trakcie trwania
  • prezentacji.

Zapraszamy całe rodziny - rodziców, kandydatów oraz ich rodzeństwo.