Relacja z dnia otwartego Okopowa 59

„Kształcimy ku przyszłości” – tak postawiona idea kształcenia zobowiązuje. Misją i celem szkól Towarzystwa Edukacyjnego Vizja jest przekazanie najcenniejszej wartości jaką jest edukacja, aby nasi uczniowie sami stwarzali swoją przyszłość, kształtowali ją. Edukacja młodego człowieka, inspirowanie go to wielki przywilej ale także odpowiedzialności i zobowiązanie. Wymaga pasji, zaangażowania, wizjonerstwa. Nie wystarczy tylko realizować wymagania programowe – edukację trzeba tworzyć, inspirować młode umysły do rozwoju, przekraczania swoich ograniczeń.

Tak powstało Towarzystwo Edukacyjne Vizja – jak odpowiedź na rosnące potrzeby rodziców, którzy wiedzą, iż edukacja staranna, wszechstronna, nowoczesna, jednak nie w oderwaniu od najważniejszych wartości, jest podwaliną pod sukcesem ich dzieci.

Przed współczesną szkołą stoi wiele wyzwań: zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, bezpieczeństwa, stworzenie optymalnego środowiska do rozwoju młodego człowieka. Edukacja od najwcześniejszego poziomu po studia powinnam zapewnić harmonijny rozwój.

Przedszkola, szkoły podstawowe, licea Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, zapewniają najwyższą jakość kształcenia, bezpieczeństwo, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która stale poszerza swoje kompetencje, nowatorskie programy nauczania, bazujące na rozwoju najbardziej cennych umiejętności jak nauka języków obcych (dwujęzyczność), logicznego myślenia (zajęcia z robotyki, rozszerzona matematyka) oraz szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Od 2011 roku, w 15 placówkach, kształci się ponad 750 uczniów. Najlepiej o jakości kształcenia świadczą sukcesy naszych uczniów w tym 8. miejsce w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem 2019, liczne wygrane olimpiady matematyczne, historyczne, geograficzne, konkursy a także muzyczne kariery naszych uczniów. Nie poprzestajemy na tym.

„Kształcimy ku przyszłości” - wraz z powstaniem projektu „Okopowa59”, otwiera się nowy rozdział w polskiej edukacji. Jest to najbardziej nowoczesny kompleks edukacyjny w Warszawie.

Cieszymy się, iż tak wiele osób nam zaufało i pojawiło się na dniu otwartym, który odbył się 16 marca w gmachu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Podczas prezentacji, Michał Olczak, Wiceprezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, przedstawił korzyści i przewagi wynikające z podjęcia edukacji w naszych placówkach.

Już niebawem do dyspozycji naszych uczniów, studentów, partnerów oddajemy kompleks budynków (ponad 30 000 m2 kampusu), nowoczesne laboratoria i sale dydaktyczne, profesjonalne zaplecze sportowe. Zapewniamy bezpieczeństwo oraz szeroką ofertę zajęć dodatkowych, wyjazdy zagraniczne w tym program Erasmus + (jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym Cambridge), rozbudowaną podstawę programową oraz program dla uczniów wymagających wsparcia (program Motyle), indywidualny program nauczania. Jesteśmy szkołą przyjazną alergikom (własna kuchnia) dbamy o rozwój intelektualny, fizyczny, a także o zdrowy tryb życia. Stawiamy na rodzinną atmosferę, dobrą komunikację z rodzicami oraz uniwersalne wartości, które wpajamy naszym podopiecznym od najmłodszych lat. Prezentacja kampusu, filozofii kształcenia ale przede wszystkim rozmowy z dyrekcją, nauczycielami, fizjoterapeutami, wypełniły program Dnia Otwartego Szkół Towarzystwa Edukacyjnego Vizja. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkół Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, projektu Okopowa59 oraz do bezpośredniego kontaktu z placówkami:

Te Vizja Wawer: +48 605-160-000, wawer@tevizja.pl
Te Vizja Ochota: +48 721 722 732, ochota@tevizja.pl
Te Vizja Gdańsk: +48 609 399 009, gdansk@tevizja.pl
Okopowa59: +48 577 755 001, kontakt@okopowa.edu.pl

REKRUTACJA