PROJEKT
“Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Dołączyliśmy do programu “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. My również promując prawidłowe nawyki żywieniowe chcemy wspierać prawidłowy rozwój dzieci.

Pomysłodawcą programu jest Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych “Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy” i stanowi kontynuację i rozszerzenie idei przyświecającej programowi ZJZR od początku jego istnienia: promowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci w Polsce.

Stowarzyszenie powstało z chęci stworzenia czegoś trwałego – ogólnopolskiej organizacji w profesjonalny sposób podchodzącej do tematyki zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Chcemy dotrzeć do każdego dziecka i każdego rodzica w Polsce aby wspólnie rozwiązać problem nadwagi i otyłości polskich dzieci.
REKRUTACJA