artystyczne_tyt

Zajęcia artystyczne

Przykładamy dużą wagę do tego, aby zajęcia artystyczne w naszych szkołach były urozmaicone i ciekawe. Korzystamy z różnorodnych technik plastycznych, udostępniamy dzieciom sztalugi i płótna malarskie, prowadzimy zajęcia decoupage i ceramiki, organizujemy warsztaty twórcze. W ramach edukacji muzycznej organizujemy regularne spotkania z filharmonią, zapraszamy do nas muzyków oraz umożliwiamy zapisy na lekcje gry na instrumentach. Zajęcia artystyczne często są elementem urozmaicającym lekcje prowadzone w ramach innych przedmiotów według założeń programu „edukacja przez sztukę”.
REKRUTACJA