lekcje_w_TEVizja_6
Zajęcia w naszej szkole to zawsze świetna zabawa...

Lekcje w TE Vizja

Zajęcia w naszej szkole nie ograniczają się do biernego siedzenia w ławce. Nauka wspomagana jest tablicami multimedialnymi, filmami edukacyjnymi i tabletami. Nie odłącznym elementem zajęć są prezentacje. Uczniowie samodzielne przygotowują wystąpienia na temat zadany przez nauczyciela i przedstawiają go klasie. Podczas lekcji organizowane są również inscenizacje i przedstawienia wspomagające utrwalanie nowych wiadomości. Uczniowie tworzą też makiety edukacyjne zarówno indywidualnie jak i w większych grupach, tworzą własne gry planszowe
REKRUTACJA