Podziękowania za Odznakę Specjalną "Przyjaciel Dziecka"

Szanowni Państwo!

Z wielkim wzruszeniem przyjęłam Odznakę Specjalną „Przyjaciel Dziecka” dla Towarzystwa Edukacyjnego Vizja za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia z rąk Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pana Wiesława Kołaka. Wręczenie odbyło się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w nowo otwartym Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Edukacyjnego Vizja przy ulicy Okopowej 59

Takie wyróżnienie jest dla całego Towarzystwa Edukacyjnego Vizja nagrodą za codzienną pracę. Przez prawie dziewięć lat naszej działalności każdego dnia robimy wszystko, aby sprostać ogromnym wyzwaniom, jakie stawiają przed nami uczniowie naszych szkół. Od początku staramy się nie tylko dbać o rozwój dzieci, o najlepsze do tego warunki, ale również o to, aby na co dzień czuły się ważne i szczęśliwe. Jako Prezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja cieszę się, że udało nam się stworzyć tak niezwykłe i przyjazne dzieciom miejsce, które one same nazywają szkołą marzeń. Szczególne podziękowania należą się całej kadrze pedagogicznej – za zaangażowanie zarówno w edukację, jak i wychowanie naszych uczniów, za codzienna, ciężką pracę. Każdy dzień pracy nauczycieli z uczniami stanowi ogromny wkład w otrzymanie tego wyróżnienia.

Ta odznaka jest nie tylko docenieniem naszego wysiłku, ale przede wszystkim jest dla nas motywacją, aby dalej działać. Chcemy dalej się rozwijać i zmieniać na lepsze, aby tym samym dać naszym uczniom godne warunki do rozwoju, realizowania swoich ambicji i spełniania marzeń. Wszystko, co robimy, robimy dla dzieci - to one nadają sens naszej pracy, a ich uśmiechy są dla nas największą nagrodą.

Marzena Godlewska
Prezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

REKRUTACJA