Podsumowanie sukcesów uczniów TE Vizja rok szkolny 2017/2018 - laureaci

Alfik Matematyczny 2017/2018

Alfik Humanistyczny 2017/2018

Świetlik 2017/2018

Olimpusek 2017/2018

Olimpus 2017/2018

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 2017/2018

Międzynarodowy konkurs
"Kangur Matematyczny" 2017/2018

Konkurs recytatorski
"Warszawska Syrenka" 2017/2018

REKRUTACJA