Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
Rozwijanie zainteresowań uczniów piłką nożną Wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności z piłki nożnej. Rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych – ambicja, koleżeństwo, szacunek, przestrzeganie zasady fair – play. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • prowadzenie piłki wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem
  • uderzenia i przyjęcia piłki
  • zwody pojedyncze, podwójne
  • gra ciałem
  • drybling
  • obrona „każdy swego”, „strefą”
  • atak pozycyjny, szybki