Oferta edukacyjna

Żłobek Niepubliczny ,,SAMI MALI"

Cechy szczególne

 • Nowoczesny budynek Żłobka odpowiednio przystosowany do nauki i odpoczynku Dzieci.
 • Nowoczesny plac zabaw.
 • Przyjazna, rodzinna atmosfera akceptacji i współpracy pomiędzy Dziećmi.
 • Opieka sprawowana przez wykfalifikowaną kadrę.
 • Kompleksowa realizacja zadań Żłobka na najwyższym poziomie.
 • Zajęcia realizowane przez Żłobek:
  • zabawy wspierające rozwój umysłowy i manualny Dziecka
   (rysowanie po rożnych powierzchniach, budowanie prostych form z klocków, dopasowywanie klocków),
  • rozwój ruchowy
   (zabawy z piłką, naśladowanie opiekuna, zabawy kontaktowe, rozwój raczkowania i chodzenia),
  • myślenia i mowy
   (poznawanie przedmiotów przez wszystkie zmysły, czytanie bajek przez opiekuna, naśladowanie odgłosów zwierząt),
  • koordynacji wzrokowo – ruchowej
   (zabawa w teatr, proste zabawy konstrukcyjne),
  • zajęcia uspokajająco – wyciszające
   (słuchanie muzyki i bajek),
  • zabawy fundamentalne,
  • zajęcia programowe z wychowawcą grupy Dzieci,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • nauka języka angielskiego ,,Baby English”,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa.
 • Oferta zajęć dodatkowych/specjalistycznych.
Zadania (obowiązki) Żłobka:
 • zapewnienie Dziecku opieki, poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.
 • zagwarantowanie Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 • spełnienie wymagań dotyczących warunków lokalowych i sanitarnych na najwyższym poziomie.
REKRUTACJA