Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa klasy I-VIII

Cechy szczególne:
 • Elementy fińskiego modelu edukacyjnego
 • Rozszerzony język angielski
 • Drugi język obcy (hiszpański, francuski lub niemiecki)
 • Własne boisko i hala sportowa
Czesne: obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
 • Rozszerzony język angielski
 • Drugi język obcy – 3 godziny w tygodniu
 • Wychowanie fizyczne – zajęcia prowadzone przez specjalistę 3 godziny w tygodniu
 • Zajęcia muzyczne prowadzone przez specjalistę
 • Zajęcia plastyczne prowadzone przez specjalistę
Obowiązkowe zajęcia dodatkowe
 • Język polski - zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
 • Matematyka - zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
Program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty (klasy IV-VIII)
5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Zajęcia z serii „Odrabianki” – odrabianie lekcji w szkole
Aktywne zajęcia świetlicowe
Diagnozę i wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wyżywienie:
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub przekąską.
REKRUTACJA