Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa klasy I-VIII

Czesne obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
  • Elementy dwujęzyczności na wybranych przedmiotach (CLIL)
  • Rozszerzony język angielski
  • Drugi język obcy – 3 godziny w tygodniu
  • Nauka matematyki na klockach Lego (klasy I-III)
  • Wychowanie fizyczne – zajęcia prowadzone przez specjalistę 3 godziny w tygodniu
  • Zajęcia muzyczne prowadzone przez specjalistę
  • Zajęcia plastyczne prowadzone przez specjalistę
Obowiązkowe zajęcia dodatkowe
  • Szachy (klasy I-III)
  • Język polski - zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
  • Matematyka - zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
Program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty (klasy IV-VIII)
5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Zajęcia z serii „Odrabianki” – odrabianie lekcji w szkole
Aktywne zajęcia świetlicowe
Diagnozę i wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wyżywienie:
Dwudaniowy obiad z przekąską owocowo - warzywną.
REKRUTACJA