Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa klasy I-VIII

Cechy szczególne:
 • Elementy fińskiego modelu edukacyjnego
 • Rozszerzony język angielski
 • Drugi język obcy (hiszpański, francuski lub niemiecki)
 • Własne boisko i hala sportowa

Czesne w klasach I-III

12 miesięcy 10 miesięcy semestralnie jednorazowo
1500 zł 1760 zł 8700 zł 17100 zł

Czesne w klasach IV-VII

12 miesięcy 10 miesięcy semestralnie jednorazowo
1600 zł 1880 zł 9300 zł 18200 zł
Czesne: obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
 • Rozszerzony język angielski
 • Zajęcia z podstawy programowej prowadzone w po angielsku
 • Drugi język obcy – 3 godziny w tygodniu
 • Wychowanie fizyczne – zajęcia prowadzone przez specjalistę 3 godziny w tygodniu
 • Zajęcia muzyczne prowadzone przez specjalistę
 • Zajęcia plastyczne prowadzone przez specjalistę
Obowiązkowe zajęcia dodatkowe
 • Język polski - zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
 • Matematyka - zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
Program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty (klasy IV-VIII)
5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Zajęcia z serii „Odrabianki” – odrabianie lekcji w szkole
Aktywne zajęcia świetlicowe
Diagnozę i wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wpisowe 1000 zł obejmuje:
Diagnozę wad postawy
Diagnozę gotowości szkolnej
Diagnozę logopedyczną w klasach I-III na początku każdego roku
Wyżywienie:
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub przekąską.
Stawka dzienna 14 zł
Stawka dzienna nie jest naliczana w przypadku wcześniejszego zgłoszenia minimum 5 dniowej nieobecności dziecka w szkole.
REKRUTACJA