Oferta edukacyjna

Dwujęzyczne Przedszkole TE Vizja klasa startowa dla 6 latków

Cechy szczególne

 • Elementy fińskiego modelu edukacji
 • Rozszerzony język angielski
 • Dodatkowy język do wyboru (francuski, hiszpański lub niemiecki)
 • Zajęcia muzyczne i WF prowadzone przez specjalistów
 • Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Pakiet bezpłatnych zajęć dodatkowych

Czesne dla klasy startowej dla 6 latków

12 miesięcy 10 miesięcy semestralnie jednorazowo
1500 zł 1760 zł 8700 zł 17100 zł
Czesne: obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
 • Język angielski 5 razy w tygodniu
 • Drugi język obcy – 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia matematyczne według metody E. Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Zajęcia sportowe z nauczycielem w-f
 • Zajęcia muzyczne z nauczycielem muzyki
 • Kreatywne zajęcia popołudniowe
 • 5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Zajęcia cykliczne – między innymi:
 • Warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”
 • Warsztaty przyrodnicze
 • Warsztaty „Mały naukowiec”
 • Warsztaty fotograficzne „Świat dziecka w obiektywie”
 • Warsztaty origami
 • Warsztaty plastyczne „Leonardo”
Diagnoza wad postawy
Występy teatrzyków oraz imprezy cykliczne
Wyżywienie
Diagnozę i wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wpisowe 1000 zł obejmuje:
Wyprawkę plastyczną
Diagnozę wad postawy
Diagnozę logopedyczną oraz ortopedyczną (po rozpoczęciu zajęć)
Wyżywienie w cenie czesnego:
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub przekąską
REKRUTACJA