Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

Program zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły. Zajęcia kształtują wszechstronny rozwój sprawności fizycznej oraz gry fair play. Celem zajęć jest:

  • stworzenie warunków do poszukiwania, odkrywania i pogłębiania swoich uzdolnień i zainteresowań, przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej;
  • umożliwienie poprawy kondycji fizycznej i nabywanie umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek;
  • wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych

W programie zajęcia ogólnorozwojowe oraz elementy gier zespołowych.