Zajęcia extra i olimpic

W ramach rozszerzonego programu nauczania języka polskiego oraz matematyki organizujemy dla dzieci obowiązkowe zajęcia dodatkowe „olimpic” oraz „extra”. Zajęcia dostosowane są do zdolności edukacyjnych poszczególnych uczniów.

Zajęcia „extra”

przeznaczone są dla dzieci, które potrzebują więcej czasu do opanowania niektórych zagadnień programowych. Podczas tych zajęć nauczyciele uwzględniają indywidualne predyspozycje dzieci do przyswajania określonych obszarów wiedzy. Bardzo często konsekwencją udziału w zajęciach „extra” jest późniejszy udział w zajęciach „olimpic”.

Zajęcia „olimpic”

przeznaczone są dla dzieci, które doskonale radzą sobie z podstawą programową i chcą wzbogacić swoją wiedzę, przećwiczyć dodatkowe zagadnienia oraz brać udział w konkursach i olimpiadach naukowych.
REKRUTACJA