Projekt językowy "Piosenka jest dobra na... języki"

W Szkole Podstawowej TE Vizja w ramach lekcji języków obcych: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, został zrealizowany projekt językowy „Piosenka jest dobra na… języki”.

Celem głównym projektu było rozwijanie komunikacyjnych umiejętności językowych i interkulturowych uczniów oraz wzmacnianie kompetencji nauczycieli w otwieraniu się na różnorodność językową i kulturową. Piosenka, jako narzędzie dydaktyczne, w połączeniu z nowymi technologiami, została wykorzystana do tworzenia mostów, które pomagają łączyć wiedzę, szybciej kojarzyć, rozumieć zasady gramatyczne, fonetyczne, morfologiczne, a także rozumieć kulturę, z którą dany język jest związany.

Piosenka jest dobra na języki

W ramach sześciu bloków tematycznych:

• Dzień dobry
• Szkoła
• Ja i moja rodzinka
• Pogoda i niepogoda
• Marzenia
• Świąteczny czas

zostały zrealizowane różne działania: prezentacja i interpretacja piosenki, poznanie słownictwa i wybranych struktur językowych, w formie komiksów, dialogów i map myślowych. Opracowano wspólny śpiewnik, zorganizowano wystawę komiksów i mini – koncert piosenek projektowych.

W tym samym czasie, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i debatach z zakresu metody projektu, stylów uczenia i pluralistycznych podejść w nauczaniu języków obcych.

Produkty aktywności zostały zamieszczone na stronie projektu:

Odwiedź stronę

Projekt „Piosenka jest dobra na…języki” został zgłoszony do europejskiego konkursu językowego ELL - European Language Label: Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

REKRUTACJA