Mini-koncert piosenek projektowych "Piosenka jest dobra na... języki!"

28 maja 2018 r., o godz.11.15, odbędzie się w naszej szkole mini – koncert: „Piosenka jest dobra na…języki”. To wydarzenie podsumuje cykl działań realizowanych w ramach projektu językowego ELL, na lekcjach języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, w ciągu roku szkolnego 2017 / 2018.

Piosenka, jako narzędzie dydaktyczne, w połączeniu z nowymi technologiami, została wykorzystana do tworzenia mostów, które pomagają łączyć wiedzę, szybciej kojarzyć, rozumieć zasady gramatyczne, fonetyczne, morfologiczne, a także rozumieć kulturę, z którą dany język jest związany.


O PROJEKCIE

"Piosenka jest dobra na... języki!" to projekt językowy TE Vizja, którego głównym celem jest rozwój i podniesienie umiejętności językowych uczniów naszej szkoły w ogólnym i zintegrowanym nauczaniu przy jednoczesnym kształtowaniu otwartości na różnorodność językową i kulturową wraz z wykorzystaniem nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje obszary: trzech podstawowych języków nauczanych w szkole: angielski, francuski, hiszpański, a także muzyki, plastyki i informatyki.

Strona projektu
REKRUTACJA