Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

Koło dla klas 4-6, na którym ćwiczyć będziemy wypowiedzi ustne i umiejętność komunikacji w języku hiszpańskim. Na kole będziemy uczestniczyć w dyskusjach, opisywać zdjęcia, trenować zadania egzaminacyjne DELE.