Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

Jeśli zapragniemy kontaktu z przyrodą, nie musimy od razu wyruszać w odległe krańce świata, aby szukać resztek dziewiczej natury. Wystarczy wytężyć wzrok i bacznie obserwować okoliczne lasy i łąki, pola i równiny, rzeki, stawy i jeziora albo popatrzeć z bliska na własny ogródek.

Okaże się wówczas, że żyje tam wiele pięknych i ciekawych roślin i zwierząt, które czekają by się im przyjrzeć, zaopiekować. Radość z takich obserwacji będzie tym większa, im większa będzie nasza wiedza na temat obserwowanych organizmów.
Wiedzę tę dostarczy koło przyrodnicze, na którym będą realizowane projekty, obserwacje i doświadczenia oraz wycieczki, które dostarczą uczniom wielu wrażeń, a także ugruntują wiedzę zdobytą na lekcjach przyrody.