Kolejny sukces naszej wokalistki!

Gratulacje!!!!
Kolejny sukces naszej wokalistki!
ZUZANNA LIETZ z kl. 8 otrzymała 1 Miejsce i Nagrodę Główną na Konkursie Piosenki i Poezji Irlandzkiej w Warszawie!
Nagroda Główna to 2 tygodniowy wyjazd do Irlandii połączony z kursem językowym.
Jesteśmy dumni!!!!!

REKRUTACJA