Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

W szkołach TE Vizja bardzo duża uwagę przywiązujemy do aktywności uczniów w ramach kół naukowych oraz klubów zainteresowań. Uczestnictwo w tych zajęciach jest bezpłatne. Każde dziecko może wybrać najbardziej interesujące zajęcia spośród szerokiej oferty.

 • Piłka nożna

  Piłka nożna

  CELE OGÓLNE PROGRAMU:
  Rozwijanie zainteresowań uczniów piłką nożną Wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności z piłki nożnej. Rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych – ambicja, koleżeństwo, szacunek, przestrzeganie zasady fair – play. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

  więcej...

 • Od zabawy do sportu

  Od zabawy do sportu

  Program zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły. Zajęcia kształtują wszechstronny rozwój sprawności fizycznej oraz gry fair play. Celem zajęć jest:

  więcej...

 • Historia i kultura USA

  Historia i kultura USA

  Głównym założeniem koła jest zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z kulturą USA oraz utrwalenie podstawowych zagadnień związanych z historią Stanów Zjednoczonych. Podczas zajęć koła omówimy najważniejsze daty, wydarzenia, osoby oraz trendy w kulturze masowej, jak i tzw. "kontrkulturze". Zajęcia będą miały charakter otwartej konwersacji pod przewodnictwem nauczyciela.

 • Konwersacje po angielsku

  Konwersacje po angielsku

  Tematyka koła obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące między innymi szkoły, ważniejszych świąt/dni, jedzenia, sportów oraz takie, które pozwalają im ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek. Niektóre tematy zawarte w programie pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

 • Konwersacje po hiszpańsku

  Konwersacje po hiszpańsku

  Koło dla klas 4-6, na którym ćwiczyć będziemy wypowiedzi ustne i umiejętność komunikacji w języku hiszpańskim. Na kole będziemy uczestniczyć w dyskusjach, opisywać zdjęcia, trenować zadania egzaminacyjne DELE.

 • Mały naukowiec

  Mały naukowiec

  Cykl zajęć przeznaczony jest dla uczniów, którzy pragną zgłębić swą wiedzę na temat świata oraz otaczającej rzeczywistości za pomocą doświadczeń i eksperymentów. Celem zajęć jest kierowanie ciekawości „małych odkrywców” na naukowe poznanie świata, poprzez dostarczanie im realnych przeżyć, pozwalających zrozumieć różne właściwości zjawisk przyrodniczych oraz fizyczno-chemicznych.

  więcej...

 • Koło przyrodnicze

  Koło przyrodnicze

  Jeśli zapragniemy kontaktu z przyrodą, nie musimy od razu wyruszać w odległe krańce świata, aby szukać resztek dziewiczej natury. Wystarczy wytężyć wzrok i bacznie obserwować okoliczne lasy i łąki, pola i równiny, rzeki, stawy i jeziora albo popatrzeć z bliska na własny ogródek.

  więcej...

 • Koło podróżnicze

  Koło podróżnicze

  Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz zapoznanie z polską tradycją. Poprzez aktywne metody dzieci poznają tradycję i współczesność w różnych zakątkach świata.

  więcej...

 • Hiszpańskie koło taneczno-muzyczne

  Hiszpańskie koło taneczno-muzyczne

  Na zajęciach będziemy uczyć się choreografii do muzyki hiszpańskiej i latynoskiej, zawierających elementy tańców latynoskich takich jak salsa, cha-cha-cha, czy merengue. Będziemy także uczyć się piosenek w języku hiszpańskim, którym towarzyszyć będzie choreografia. Koło przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.

 • Koło informatyczne

  Koło informatyczne

  Na zajęciach koła informatycznego nauczymy dzieci sprawnego korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego. Uczniowie, poprzez ciekawe i inspirujące ćwiczenia będą utrwalać umiejętności pracy z systemem Windows, edytorami grafiki multimedialnymi programami edukacyjnymi.

  więcej...