Michał Olczak

stanowisko

Wiceprezes
Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
Dyrektor Studium Języków Obcych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej,
Dyrektor (CEO) Authorised Cambridge Examination Centre PL250.

Katarzyna Majewska-Jurczyńska

stanowisko

dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel przyrody

Sylwia Lenar

stanowisko

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, Warszawa-Wawer
nauczyciel historii
nauczyciel WOS

Aleksandra Piskorska

stanowisko

wicedyrektor ds. dydaktycznych
i metodycznych
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marta Ciemińska

stanowisko

dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola My First Academy, Warszawa-Wawer
nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Wiktorowicz

stanowisko

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
pedagog szkolny
terapeuta pedagogiczny

Massimo Brusadelli

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Maria Diksa

stanowisko

nauczyciel plastyki

Monika Kalinowska

stanowisko

nauczyciel matematyki

Sylwia Kownacka

stanowisko

nauczyciel geografii

Kinga Lewandowska

stanowisko

nauczyciel chemii

Anna Lorek-Maciejuk

stanowisko

nauczyciel etyki

Lidia Łukasiewicz

stanowisko

nauczyciel biologii

Zbigniew Machera

stanowisko

nauczyciel matematyki

Paulina Macieńko

stanowisko

nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Majkowska

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Anna Makowska

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
psycholog

Diego Molero Izquierdo

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Izabela Motyka

stanowisko

opiekun świetlicy
wychowawca klasy startowej

Wanda Najman

stanowisko

nauczyciel matematyki

Dariusz Ochmański

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Aleksandra Oliwa

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Karolina Pietrzyk

stanowisko

nauczyciel języka francuskiego

Anita Rosenkiewicz

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Paulina Smolińska

stanowisko

terapeuta integracji sensorycznej
fizjoterapeuta

Patryk Sobczyk

stanowisko

nauczyciel informatyki

Beata Sobiecka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel plastyki

Marzena Sobieraj

stanowisko

nnauczyciel języka angielskiego

Renata Struzik

stanowisko

nauczyciel muzyki

Katarzyna Suchowiecka

stanowisko

nauczyciel języka polskiego
logopeda

Tomasz Superczyński

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Agnieszka Szepczyńska

stanowisko

opiekun świetlicy
nauczyciel języka angielskiego

Joanna Świerzewska

stanowisko

opiekun świetlicy

Iwona Świercz

stanowisko

nauczyciel języka niemieckiego

Aleksandra Urbańska

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Wasielewska

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Aleksandra Zawadzka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

REKRUTACJA