Lucyna Wanio

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Michał Olczak

stanowisko

Wiceprezes
Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
Dyrektor Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,
Dyrektor (CEO) Authorised Cambridge Examination Centre PL250.

Katarzyna Majewska-Jurczyńska

stanowisko

dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel przyrody

Sylwia Lenar

stanowisko

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, Warszawa-Wawer
nauczyciel historii
nauczyciel WOS

Aleksandra Piskorska

stanowisko

wicedyrektor ds. dydaktycznych
i metodycznych
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Izabela Motyka

stanowisko

opiekun świetlicy
wychowawca klasy startowej

Marta Ciemińska

stanowisko

dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola My First Academy, Warszawa-Wawer
nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Wiktorowicz

stanowisko

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
pedagog szkolny
terapeuta pedagogiczny

Anna Makowska

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
psycholog

Beata Sobiecka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel plastyki

Wanda Najman

stanowisko

nauczyciel matematyki

Iwona Świercz

stanowisko

nauczyciel języka niemieckiego

Massimo Brusadelli

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Lidia Łukasiewicz

stanowisko

nauczyciel WDŻ

Tomasz Sobczyk

stanowisko

nauczyciel etyki

Aleksandra Urbańska

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Wasielewska

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Agnieszka Majkowska

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Paulina Smolińska

stanowisko

terapeuta integracji sensorycznej
fizjoterapeuta

Patryk Sobczyk

stanowisko

nauczyciel informatyki

Katarzyna Suchowiecka

stanowisko

nauczyciel języka polskiego
logopeda

Renata Struzik

stanowisko

nauczyciel muzyki

Karolina Pietrzyk

stanowisko

nauczyciel języka francuskiego

Agnieszka Szepczyńska

stanowisko

opiekun świetlicy
nauczyciel języka angielskiego

Dariusz Ochmański

stanowisko

opiekun świetlicy
nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Boguszewska – Allina

stanowisko

nauczyciel języka francuskiego

Tomasz Superczyński

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Paulina Macieńko

stanowisko

nauczyciel języka polskiego

REKRUTACJA