Michał Olczak

stanowisko

Wiceprezes
Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
Dyrektor Studium Języków Obcych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej,
Dyrektor (CEO) Authorised Cambridge Examination Centre PL250.

Katarzyna Majewska-Jurczyńska

stanowisko

dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel przyrody

Sylwia Lenar

stanowisko

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, Warszawa-Wawer
nauczyciel historii
nauczyciel WOS

Marta Ciemińska

stanowisko

dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola My First Academy, Warszawa-Wawer
nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Wiktorowicz

stanowisko

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
pedagog szkolny
terapeuta pedagogiczny

Joanna Zambok

stanowisko

nauczyciel języka francuskiego

Joanna Bojakowska-Lietz

stanowisko

nauczyciel biologii

Massimo Brusadelli

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Maria Diksa

stanowisko

nauczyciel plastyki

Mateusz Domański

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Aleksandra Karśnicka

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Stalka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Monika Kalinowska

stanowisko

nauczyciel matematyki

Tomasz Szreder

stanowisko

nauczyciel etyki

Bartłomiej Wrona

stanowisko

nauczyciel geografii

Kinga Lewandowska

stanowisko

nauczyciel chemii i fizyki

Łukasz Hejzner

stanowisko

nauczyciel angielskiego

Wioletta Rogala

stanowisko

nauczyciel matematyki

Adrianna Belcarz

stanowisko

nauczyciel matematyki

Paulina Macieńko

stanowisko

nauczyciel języka polskiego

Anna Makowska

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
psycholog

Andrea Yamila Ortelado

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Izabela Motyka

stanowisko

opiekun świetlicy
wychowawca klasy startowej

Paweł Piusiński

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Grzegorz Brzezicki

stanowisko

nauczyciel informatyki

Sylwia Popiołek

stanowisko

psycholog szkolny

Beata Sobiecka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel plastyki

Renata Struzik

stanowisko

nauczyciel muzyki

Katarzyna Suchowiecka

stanowisko

nauczyciel języka polskiego
logopeda

Tomasz Superczyński

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Agnieszka Szepczyńska

stanowisko

opiekun świetlicy
nauczyciel języka angielskiego

Iwona Świercz

stanowisko

nauczyciel języka niemieckiego

Joanna Świerzewska

stanowisko

nauczyciel techniki, opiekun świetlicy

Anna Wasielewska

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Aleksandra Zawadzka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

REKRUTACJA