Michał Olczak

stanowisko

Wiceprezes
Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
Dyrektor Studium Języków Obcych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej,
Dyrektor (CEO) Authorised Cambridge Examination Centre PL250.

Katarzyna Majewska-Jurczyńska

stanowisko

dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel przyrody

Sylwia Lenar

stanowisko

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, Warszawa-Wawer
nauczyciel historii
nauczyciel WOS

Marta Ciemińska

stanowisko

dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola My First Academy, Warszawa-Wawer
nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Wiktorowicz

stanowisko

dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
pedagog szkolny
terapeuta pedagogiczny

Adrianna Belcarz

stanowisko

nauczyciel matematyki

Joanna Bojakowska-Lietz

stanowisko

nauczyciel biologii

Massimo Brusadelli

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Beata Bracławska

stanowisko

nauczyciel informatyki

Maria Diksa

stanowisko

nauczyciel plastyki

Mateusz Domański

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Łukasz Hejzner

stanowisko

nauczyciel angielskiego

Małgorzata Bucka-Winiarek

stanowisko

nauczyciel matematyki

Martyna Wilczyńska

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Karśnicka

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Kinga Lewandowska

stanowisko

nauczyciel chemii i fizyki

Paulina Macieńko

stanowisko

nauczyciel języka polskiego

Magdalena Stalka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Szreder

stanowisko

nauczyciel etyki

Andrzej Raff

stanowisko

nauczyciel matematyki

Bartłomiej Wrona

stanowisko

nauczyciel geografii

Joanna Zambok

stanowisko

nauczyciel języka francuskiego

Agata Krzemińska

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Anna Makowska

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
psycholog

Tomasz Białek

stanowisko

nauczyciel języka hiszpańskiego

Anna Berent

stanowisko

nauczyciel języka polskiego

Paweł Piusiński

stanowisko

nauczyciel języka angielskiego

Dominika Głąb

stanowisko

psycholog szkolny

Agnieszka Ciepielewska

stanowisko

wychowawca przedszkolny

Beata Sobiecka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel plastyki

Justyna Dynek

stanowisko

wychowawca przedszkolny

Renata Struzik

stanowisko

nauczyciel muzyki

Katarzyna Niewiadomska

stanowisko

nauczyciel języka polskiego
logopeda

Tomasz Superczyński

stanowisko

nauczyciel wychowania fizycznego

Agnieszka Szepczyńska

stanowisko

opiekun świetlicy
nauczyciel języka angielskiego

Iwona Świercz

stanowisko

nauczyciel języka niemieckiego

Joanna Świerzewska

stanowisko

nauczyciel techniki, opiekun świetlicy

Agnieszka Borecka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Zawadzka

stanowisko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

REKRUTACJA