Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

Głównym założeniem koła jest zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z kulturą USA oraz utrwalenie podstawowych zagadnień związanych z historią Stanów Zjednoczonych. Podczas zajęć koła omówimy najważniejsze daty, wydarzenia, osoby oraz trendy w kulturze masowej, jak i tzw. "kontrkulturze". Zajęcia będą miały charakter otwartej konwersacji pod przewodnictwem nauczyciela.