ALFIK MATEMATYCZNY 2016

Przedstawiamy naszych laureatów Alfika matematycznego 2016

Jakub Gołas
DYPLOM ZA UZYSKANIE BARDZO DOBREGO WYNIKU

Damian Maciejewski
DYPLOM ZA UZYSKANIE DOBREGO WYNIKU

Jan Wojciechowski
DYPLOM ZA UZYSKANIE DOBREGO WYNIKU

Antoni Wojtkowski
DYPLOM ZA UZYSKANIE DOBREGO WYNIKU
REKRUTACJA