Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 605-160-000

Dbamy o wysoki poziom nauczania, starannie dobieramy kadrę dydaktyczną, mamy rozbudowaną i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki nauki. Tworzymy w szkole atmosferę zaufania i szacunku, która sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzajemnym dobrym relacjom. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

Wysoki poziom nauczania

To jeden z priorytetów edukacyjnych naszej szkoły. Dbamy o dobre przygotowanie do egzaminów, uczestniczymy w konkursach i olimpiadach, wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów.

Profesjonalna kadra

Wszyscy nauczyciele TE Vizja legitymują się wykształceniem kierunkowym, często poszerzanym o liczne szkolenia specjalistyczne. Są także ekspertami w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

Rozszerzony program

Program zajęć jest rozszerzony w stosunku do podstawy programowej o 540 dodatkowych godzin na I etapie edukacyjnym oraz o 750 dodatkowych godzin na II etapie. Oferujemy także 8 godzin języka angielskiego w tygodniu.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki nauki. Szkoła objęta jest całodobową ochroną oraz monitoringiem. W budynku funkcjonuje także system kontroli dostępu.

Całodniowa opieka

W ramach czesnego zapewniamy dzieciom pełną opiekę od godziny 7:00 do 18:00. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z oferty kół zainteresowań, kreatywnej i aktywnej świetlicy lub różnorodnych zajęć dodatkowych.

Doskonałe warunki do nauki

Zapewniamy naszym uczniom komfortowe warunki do nauki. Tworzymy w szkole atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku, która sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz dobrym relacjom uczniów i nauczycieli.

Wakacje w przedszkolu

Pogoda dopisuje, nasze nastroje są wyśmienite, świeci słońce a my bawimy się na placu zabaw i na trampolinie zdobywając nowe sprawności i przeżywamy...

dodano: 2016-07-22 | liczba zdjęć: 9

Wakacje u przedszkolaków

Jakie mamy żywioły - ogień, woda, powietrze i ziemia. My już o tym wiemy z pomocą naszej Pani stworzyliśmy plansze naszych żywiołów i już wiemy że...

dodano: 2016-07-15 | liczba zdjęć: 8

Wakacje w przedszkolu

Wakacje w przedszkolu płyną nam ciekawie i wesoło. Tworzymy ciekawe i kolorowe budowle, i bawimy się wspaniale z naszymi kolegami i koleżankami z...

dodano: 2016-07-12 | liczba zdjęć: 13